4.5
Rating:
The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady
Average 4.5 / 5 out of 2572
Alternative:
Mahou Kakumei; 転生王女と天才令嬢の魔法革命; Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei; 轉生王女與天才千金的魔法革命; 转生王女与天才千金的魔法革命; Zhuǎnshēng wángnǚ yǔ tiāncái qiānjīn de mófǎ gémìng; MagiRevo
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)