4
Rating:
The Misfit of Demon King Academy
Average 4 / 5 out of 3234
Alternative:
Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou; Maougakuin no Futekigousha; Orang yang tidak cocok dari Akademi Raja Iblis: Reinkarnasi Raja Iblis Terkuat dalam Sejarah dan Pergi ke Sekolah bersama Keturunannya; Непризнанный школой владыка демонов! – Сильнейший владыка демонов в истории поступает в академию, переродившись своим потомком; 魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~; The Unqualified Student at the Demon Lord Academy ~ The Strongest Demon Lord in History, the Founder, Reincarnates and Attends a School With His Descendants ~; The Misfit of Demon King Academy: History's Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants; Ma Vương Học Viện Đích Không Thích Hợp Giả ~ Sử Thượng Tối Cường Đích Ma Vương Thủy Tổ, Chuyển Sinh Chi Hậu Nhập Học Đến Tử Tôn Môn Đích Học Giáo ~; 王学院的不适合者 ~史上最强的魔王始祖、转生之后入学到子孙们的学校~; 마왕학원의 부적합자~사상최강의 마왕의 시조, 전생해 자손의 학교에~
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)